18 maart 2019

“Je bouwt met elkaar de volgende samenleving”

‘Aantrekkelijk beroep, aantrekkelijke sector’-sessies tijdens NOT 2019

Het werken in het primair onderwijs is aantrekkelijk. Leraren staan aan de basis van de ontwikkeling van kinderen, ze dragen bij aan een leven lang leren en ze hebben impact op de samenleving van de toekomst. Maar hoe kan het werken in het primair onderwijs nog aantrekkelijker worden?

De sociale partners, AOb, AVS, CNV Onderwijs, FNV Overheid, FvOv en PO-Raad hebben deze vraag voorgelegd tijdens de Nationale Onderwijs Tentoonstelling 2019 (NOT) in januari 2019. In vier sessies onder de noemer ‘Aantrekkelijk beroep, aantrekkelijke sector’ spraken zij met leraren, onderwijsondersteuners, schoolleiders en schoolbestuurders.

Ruimte voor verbetering
De leraren en andere collega’s in het primair onderwijs spraken over de werkdruk. Dat heeft vooral te maken met de grote administratieve lasten, het personeelstekort, het volle curriculum en de onderwijstijd. Ze missen daarbij de focus in het werk. Leraren moeten van meerdere markten thuis zijn. Het draait niet enkel om lesgeven. De leraar is tegenwoordig meer een begeleider en coach. Daarmee heeft de leraar ook een ander imago gekregen.

Deze medewerkers uit het primaire onderwijs vinden dat schoolbesturen en schoolleiders een verandering moeten inzetten. Zij zijn degene die een team kunnen stimuleren, enthousiasmeren en een andere mindset kunnen overbrengen.

Professionele teams
Het is belangrijk om als team ergens voor te staan en op elkaar ingespeeld te zijn, vonden de aanwezigen. Zo kan men makkelijker binnen een team dingen van elkaar opvangen bij uitval van een collega en tijdig ingrijpen als een collega ergens tegenaan loopt. Door meer verantwoordelijkheden bij het team te leggen, kunnen scholen beter werken aan een lagere werkdruk, innovatie en vernieuwing binnen een school.

De medewerkers, leraren en onderwijsondersteuners willen meer tijd en ruimte krijgen voor voorbereiding van lessen. Daarbij willen zij hun eigen expertise en ideeën binnen de kaders van de school kunnen ontwikkelen.

Bewaken van eigen grenzen
Onderwijsteams moeten zich niet in een hoek laten duwen en belemmerd voelen door wetten en regels, was de oproep. Benut de ruimte binnen wet- en regelgeving en maak heldere afspraken als team en bewaak daarbij eigen grenzen.

Verandering binnen het primaire onderwijs vraagt om een flexibelere houding van de leraar, de onderwijsondersteuner, de hrm’er, de schoolleiders én schoolbestuurders. Durf te experimenteren! Wetten en regels moeten niet gezien worden als dichtgetimmerde kaders. Daarbij mag een focus liggen op de competenties en interesses van zowel de medewerkers als de leerlingen. Medewerkers moeten werken vanuit hun eigen motivatie. Zij moeten de professionele ruimte krijgen en benutten die zij nodig hebben om plezier in hun werk te houden. De aanwezigen waren het er over eens dat het werken in het onderwijs zo nog aantrekkelijker zou worden.