19 februari 2021

Inzet CNV Onderwijs cao VO 2021

Corona speelt nog steeds een hoofdrol in het voortgezet onderwijs, dat is ook de reden dat de cao  die op 31 december 2020 afliep met een jaar is verlengd. Maar dat betekent niet dat er wel wat verbeterd kan worden aan de lopende cao.

Er is met man en macht gewerkt om het onderwijs zo goed mogelijk door te laten gaan. Er werd en wordt veel gevraagd van het onderwijspersoneel. Toch heeft de sector aangetoond ook in deze bizarre tijden flexibele, efficiënte, effectieve en vooral inventieve oplossingen te kunnen bieden voor veel nieuwe vraagstukken. Oplossingen uit het onderwijs zijn ook nodig voor oplopende achterstanden, oplopende kansenongelijkheid, de toename van huiselijk geweld, oplopende psychische schade en veel andere negatieve gevolgen van de pandemie.  vragen volgens deze organisaties oplossingen van het onderwijs. Onderwijs is cruciaal en dat vraagt volgens CNV Onderwijs (zie inzet cao-VO 2021)) om een passende herwaardering tijdens, maar ook na de pandemie.