6 november 2017

Inzet cao mbo door vakbonden in overleg ingebracht

Tijdens het laatste cao mbo-overleg op 1 november 2017 hebben CNV Onderwijs en de andere vakbonden hun gezamenlijke inzet voor de cao mbo 2018 ingebracht (zie hieronder).
Hierin is door de vakbonden een tweedeling gemaakt in onderwerpen. Het betreft enerzijds onderwerpen die op korte termijn in de cao mbo 2018 geregeld moeten worden, zoals loonontwikkeling, duurzame inzetbaarheid, startende docenten, generatiepact en professionalisering.

Anderzijds zijn er onderwerpen waarover partijen nu al wel in overleg treden, maar die een langere termijn vergen om gerealiseerd te kunnen worden, zoals carrièreperspectief, FUWA MBO en werkdrukverlichting voor de langere termijn.
Het volgende overleg tussen cao-partijen staat gepland voor december, waarna cao-partijen ook een langere sessie zullen beleggen over de visie op de toekomst van (de werknemer en de werkgever in) het mbo.

Lees hier de gezamenlijke inzet.