18 februari 2020

Inzet cao Hbo bekend

Het overleg voor de nieuwe cao Hbo is gestart. Inzet daarbij is onder meer een flinke, structurele loonsverhoging. Die wens kwam duidelijk naar voren na een onderzoek van CNV Onderwijs onder hbo-medewerkers.

Werkdruk scoorde ook hoog. Over dat onderwerp heeft CNV Onderwijs in de huidige cao al afspraken gemaakt. Elke hogeschool maakt al goed beleid tegen werkdruk. In de nieuwe cao willen we hier concrete vervolgafspraken over maken voor iedereen.

Daarnaast wil CNV Onderwijs in de cao slimme combinaties maken tussen seniorenregelingen en mogelijkheden uit het pensioenakkoord om werkdrukverlichting aan het einde van de loopbaan te creëren. Verder kwam een gebrek aan sociale veiligheid binnen de hogescholen als aandachtspunt uit het onderzoek. Daarom willen we een ombudsman voor het personeel op elke hogeschool verplichten.

Tot slot zet CNV Onderwijs in op een betere nakoming van de cao. De vakbonden zijn best trots op cao-afspraken die al eerder zijn gemaakt, maar dan moeten die afspraken wel goed worden uitgevoerd op de instellingen. Dit kan en moet beter!

De volledige tekst van de cao-inzet van de gezamenlijke vakbonden vind je hier.

Update 20 februari:
Inmiddels is de inzet voor de cao hbo vanuit de werkgevers ook bekend, klik hier. Zoals je kunt zien, zit er een groot verschil tussen de inzetten van beide partijen, maar ondanks dat gaat CNV Onderwijs natuurlijk haar uiterste best doen om een goede cao voor de hbo-sector te sluiten.