12 juni 2018

Invoering verplicht lerarenregister uitgesteld

Afgelopen maandag maakte minister Slob bekend dat de invoering van het verplichte lerarenregister voorlopig van de baan is. Leraren uit het primair en voortgezet onderwijs, alsmede het mbo hoeven zich komend schooljaar niet in te schrijven in het lerarenregister. De minister schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat er te weinig draagvlak is onder leraren.

CNV Onderwijs begrijpt het besluit van de minister. ‘De afgelopen periode is er veel negatieve publiciteit rond het register geweest. Nu we toch van start gaan met het register, leidt dit tot een valse start’, zegt Loek Schueler, voorzitter van CNV Onderwijs. ‘Dat zou jammer zijn. Het lerarenregister is voor ons altijd een middel geweest en geen doel. De bedoeling is de professionalisering van leraren te versterken. Die ontwikkeling gaat gewoon door!’