23 juni 2020

Invoering Modernisering Pf uitgesteld naar volgend jaar

Schoolbesturen voor de zomervakantie duidelijkheid geven over het invoeren van de Modernisering Pf. Dat is de reden dat in een extra bestuursvergadering het Participatiefonds/Vervangingsfonds heeft besloten de streefdatum voor invoering van de Modernisering Pf te verplaatsen naar 1 augustus 2021. Het hangt samen met de mogelijke vertraging door de coronacrisis van de behandeling van het wetsvoorstel Modernisering Pf in de Tweede Kamer. Er is geen garantie dat het wetsvoorstel nog dit jaar in het parlement wordt behandeld. Het bestuur van VfPf en het ministerie van OCW vonden het onverantwoord te wachten tot er duidelijkheid zou komen over de ingangsdatum en de definitieve inhoud van de nieuwe wet.