16 juli 2020

‘Investeren in onderwijs goed voor economisch herstel’

Foto Shutterstock

Extra geld voor onderwijs verdient zichzelf terug en is goed voor economisch herstel. Dat schrijven tien werkgevers- en werknemersorganisaties, waaronder CNV Onderwijs, in de Stichting van het Onderwijs aan premier Rutte en de onderwijsministers Van Engelshoven en Slob.

Het kabinet heeft de afgelopen maanden diep in de buidel getast voor financiële steun in verband met de coronacrisis. De Stichting van het Onderwijs wil voorkomen dat dit een negatieve weerslag heeft op de Rijksbegroting 2021. ‘Het verleden leert dat financiële tegenvallers en bezuinigingsopgaven ook effect hebben bij de publieke sectoren. Wij willen benadrukken dat bezuinigen op onderwijs zeer onverstandig en ook niet verantwoord is.’

Roep luider

De werknemers- en werkgeversorganisaties wijzen op hun rapport Toekomst van ons onderwijs, dat ze in januari presenteerden, en waarin al een hartstochtelijk pleidooi staat voor groot onderhoud aan het Nederlandse onderwijssysteem. De roep om structurele investeringen klinkt overigens steeds luider en breder, onder andere in adviezen van de Onderwijsraad, de Sociaal Economische Raad en McKinsey.

Terugverdienen

‘Investeringen in onderwijs en wetenschap zijn goed voor de onderwijssector, maar ook essentieel voor ons economisch herstel na deze crisis’, schrijven de werkgevers en werknemers gezamenlijk. ‘Extra geld hiervoor verdient zichzelf terug en verhoogt op termijn de productiviteit en economische groei. (…) In het belang van ons onderwijs, onze bijdrage aan het herstel van Nederland na de coronacrisis en van onze positie als kenniseconomie, roepen we u daarom op nieuwe bezuinigingen de komende periode te voorkomen en te onderzoeken welke structurele investeringen in onderwijs en wetenschap de komende jaren mogelijk zijn.’