20 december 2019

Informatie werkdrukplannen moet scholen helpen bij aanpak werkdruk

Minder werkdruk, maar meer werkplezier in het mbo. Daarvoor zouden bonden en werkgevers zich inzetten, was de afspraak in de cao. Maar wat staat er in deze plannen? Wat zijn de oorzaken van werkdruk en welke maatregelen worden er genomen om de werkdruk te verlagen?  Dat gaan we verder onderzoeken door alle werkdrukplannen te analyseren. De opbrengsten hiervan zullen wij geanonimiseerd met jou gaan delen. Lees hierover meer in deze brief.