9 oktober 2018

Infographic werkverdelingsplan cao PO

Scholen werken dit schooljaar nog volgens het basismodel (met een maximum van 930 lesuren) of het overlegmodel (zonder vastgesteld maximum aan lesuren). Beide modellen komen te vervallen en worden vanaf het schooljaar 2019-2020 vervangen door het werkverdelingsplan. Hierbij blijft de norm 1659 uur per fulltimer. Het uitgangspunt is dat daarvan 940 uren lesgevende taken betreft.

Om teams daarom goed voor te bereiden, hebben vakbonden en de PO-Raad een infographic gemaakt over hoe je tot het werkverdelingsplan komt. Wij openen daarnaast een meldpunt om leden die vragen hebben over het werkverdelingsplan te kunnen ondersteunen. Klik hier voor de infographic.

Meer dan 940 uur lesgevende taken kan met wederzijdse instemming afgesproken worden. Met de medewerker kan ook minder dan 940 uur lesgevende taken overeengekomen worden. Het team (inclusief het OOP) besluit o.a. over de verdeling van de lesuren en groepen over de leraren, pauzes, tijd voor voor- en nawerk, de tijd binnen en buiten de klas voor onderwijsondersteunend personeel, wanneer je wel en niet aanwezig bent op de school, welke werkzaamheden je elders (thuis) kunt doen, etc. Het team is dus echt aan zet! Wij voorzien veel dynamiek in het team en dat vergt veel van de schoolleiders.

Wil je een persoonlijke uitleg bij jou op school over wat het werkverdelingsplan inhoudt en hoe het bij jullie team kan worden toegepast? Of heb je behoefte aan begeleiding in dat proces? Vanaf nu kan onze CNV Academie je hierbij helpen. Heb je nu al vragen? Stuur dan een e-mail naar aanvraagacademie@cnv.nl.