21 januari 2020

In gesprek over de toekomst van ons onderwijs

De toekomst van het onderwijs staat centraal in een discussiestuk dat vanmiddag wordt gepresenteerd door een brede coalitie van partijen, die naast CNV Onderwijs, bestaat uit vertegenwoordigers van andere bonden, leerlingen, studenten, onderwijsbesturen en kinderopvangorganisaties. Met Toekomst van ons onderwijs wil CNV Onderwijs onze leden en iedereen die werkt in of betrokken is bij het onderwijs, uitnodigen om samen in discussie te gaan over noodzakelijke vernieuwingen in de sector.

Jan de Vries, voorzitter van CNV Onderwijs: ‘We willen samen met schoolleiders, leraren en onderwijsondersteuners nadenken over de toekomst van ons onderwijs. Hoe kunnen we elke leerling het best mogelijke onderwijs bieden, toegespitst op zijn/haar talenten. Dat vraagt een visie op de toekomst van ons onderwijs. En het vraagt om investeringen van de politiek.’

Waarom is dat nodig? Onderwijspersoneel ervaart dat zij onder druk van onder meer vroegselectie en het diplomasysteem niet het beste uit studenten en leerlingen kunnen halen. Bij leerlingen daalt de motivatie om te leren en de leesvaardigheid gaat achteruit. Steeds meer scholieren en studenten ervaren zoveel druk dat het ten koste gaat van hun welzijn en prestaties. Leraren gaan gebukt onder werkdruk en ervaren te weinig waardering. En in het hele onderwijs ervaren alle partijen dat de kansengelijkheid onder druk staat. Het zijn verontrustende signalen.

Voor het gesprek over de toekomst van ons onderwijs is samen met alle andere onderwijspartijen een discussiestuk geschreven. Dit discussiestuk bevat analyses en ideeën voor de toekomst van ons onderwijs, maar nadrukkelijk nog geen standpunten van CNV Onderwijs of van de andere partijen. Daarvoor hebben wij de inbreng van iedereen in het onderwijs nodig. CNV Onderwijs roept daarom jou op om de komende twee maanden individueel en als team na te denken over hoe je het onderwijs toekomstbestendig maakt. Leden en andere belangstellenden kunnen ook naar de discussiebijeenkomsten georganiseerd door gezamenlijke partijen komen. Daarnaast zal ook tijdens de Onderwijsdag van CNV Onderwijs op 25 maart hierover gesproken worden.

De Vries: ‘Het gaat er om dat de discussie zo breed mogelijk wordt gevoerd, want het is in ieders belang dat ons onderwijs klaar is voor de toekomst. Jouw ervaringen, meningen en wensen halen wij graag op en gebruiken wij in ieder geval om de politieke partijen in aanloop naar de volgende verkiezingen te beïnvloeden. En hopelijk geven de gesprekken jou ook inspiratie voor de toekomst van het onderwijs in jouw school. Doe dus mee!’

Meer informatie over de bijeenkomsten en andere vormen van gesprek en consultatie van de leden volgt nog.

Kijk hier voor de oproep van waarnemend voorzitter Jan de Vries van CNV Onderwijs.