1 november 2016

Hoe zit het met de nieuwe verhoging van de AOW-leeftijd?

De huidige wetgeving bepaalt dat de AOW-leeftijd na 2021 automatisch met stappen van 3 maanden per jaar omhoog gaat, afhankelijk van de door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) verwachte stijging van de levensverwachting. Dit wordt 5 jaar van tevoren bepaald, dit jaar dus voor het eerst. Wat al gevreesd werd is helaas bewaarheid geworden: de nieuwste cijfers van het CBS leiden er inderdaad toe dat de AOW-leeftijd meteen al in 2022 met 3 maanden omhoog moet. Dit betekent dat wie in 1955 voor 1 oktober is geboren pas op de leeftijd van 67 jaar en drie maanden AOW-krijgt. Wat de AOW-leeftijd wordt voor wie daarna is geboren, hangt af van de volgende jaarlijkse CBS-ramingen.
Het CNV heeft zich eerder herhaalde malen fel verzet tegen de in de wet vastgelegde, veel te snelle verhoging van de AOW-leeftijd. Ook nu weer heeft het CNV direct krachtig stelling genomen.
Gelukkig is er nog een reële mogelijkheid dat de nieuwe regeringscoalitie kiest voor aanpassing van de huidige wetgeving. Het AOW-perspectief voor de diverse leeftijdsgroepen kan er dus in de loop van volgend jaar nog anders en hopelijk beter uit komen te zien.