3 september 2020

Herziene versie servicedocument funderend onderwijs

In nauw overleg met CNV Onderwijs en de andere onderwijspartijen heeft het ministerie van Onderwijs een hernieuwde versie van het servicedocument funderend onderwijs samengesteld met richtlijnen voor verantwoord onderwijs in coronatijd.

Het document biedt helderheid over regels en verantwoordelijkheden. Een belangrijk punt daarbij voor CNV Onderwijs is dat de positie van medezeggenschap is versterkt, bijvoorbeeld wanneer een school bovenop de landelijke richtlijnen zelf veiligheidseisen stelt, zoals het dragen van mondkapjes.

Op hoofdlijnen geldt:

-Scholen in het funderend onderwijs zijn weer volledig open.

-Leerlingen hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Op het vavo geldt dat jongeren onderling wel afstand moeten houden.

-In het (speciaal) basisonderwijs hoeven leerlingen geen 1,5 meter afstand te houden van leraren en ander onderwijspersoneel.

-Op middelbare scholen, het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en vavo geldt dat leerlingen en personeel wel 1,5 meter afstand moeten houden.

-Volwassenen in het funderend onderwijs (onderwijspersoneel en ouders/verzorgers) moeten onderling ook de afstand van 1,5 meter bewaren.

Verder blijft belangrijk dat onderwijspersoneel en leerlingen thuis blijven bij klachten, zoals hoesten, koorts en niezen.

Het volledige servicedocument heeft minister Slob meegestuurd bij een brief aan de Tweede Kamer. Vandaag, donderdag 3 september, is er een algemeen overleg over het onderwijs in coronatijd.