23 februari 2021

Heropening voortgezet onderwijs en mbo vergt maatwerk

foto: Arie Kievit

‘Wij zijn opgelucht dat het kabinet ruimte ziet voor gedeeltelijke heropening van het voortgezet onderwijs en het mbo. Niet alleen de leerlingen willen graag terug naar school, maar ook het onderwijspersoneel kijkt er naar uit om hen te ontmoeten op school. Een groot deel van het land heeft nu voorjaarsvakantie. Een school moet en mag zelf kijken wat haalbaar is binnen het onderwijsconcept, het schoolgebouw en personele bezetting. Maatwerk is het uitgangspunt.’ zegt Daniëlle Woestenberg, voorzitter van CNV Onderwijs in reactie op het kabinetsbesluit.

CNV Onderwijs merkt dat veel onderwijspersoneel zich ongerust maakt over het welzijn van leerlingen. Woestenberg: ‘Ze vinden het erg belangrijk om hen weer op school te zien. Zowel leerlingen als onderwijspersoneel hebben het contact erg gemist. Daar is nu weer wat ruimte voor, ondanks dat het overgrote deel van de lessen nog digitaal zal blijven.’ In de praktijk zullen de meeste leerlingen hooguit anderhalve dag in de week naar school gaan. Het ministerie gaat scholen adviseren om te werken met een clustersysteem, waarin leerlingen steeds bij elkaar blijven in kleine groepjes. Op deze manier kan, als er toch een besmetting wordt geconstateerd, de groep die thuis moet blijven beperkt blijven. Woestenberg: ‘Zo’n systeem kan effectief zijn, maar vergt wel strikte naleving en registratie. Dat vraagt ook aandacht voor wat dat dan buiten de klas, zoals in de gang en de aula, betekent.’

Werkdruk en veiligheid

CNV Onderwijs blijft benadrukken dat veiligheid en aandacht voor werkdruk belangrijk zijn bij het geven van hybride onderwijs. Woestenberg: ‘Scholen moeten de teams nauw betrekken en daarnaast oog houden voor individuele werknemers. Het is belangrijk dat iedereen de ruimte krijgt om zijn ideeën en twijfels te bespreken. Blijdschap overheerst, maar een deel van het personeel heeft gemengde gevoelens.’ De minister-president roept iedereen met klem op om de veiligheidsmaatregelen zoals anderhalve meter afstand, handen wassen en het dragen van mondkapjes bij verplaatsing, goed na te leven.

Servicedocumenten en protocollen

Het ministerie van Onderwijs komt op heel korte termijn, waarschijnlijk morgen al, met zogenaamde ‘servicedocumenten’. Hierin staan verplichtingen en dringende adviezen. De raden, die de werkgevers vertegenwoordigen, en de bonden als vertegenwoordigers van de werknemers werken die dan verder uit voor de praktijk in protocollen.

Meetup over openstelling

Naar aanleiding van de openstelling in het voortgezet onderwijs vanaf 2 maart organiseert CNV Onderwijs morgen (woensdag 24 februari) van 16 tot 17 uur een meetup. Reden is dat de bond uit de gehouden enquêtes weet dat het organiseren van veilig en werkbaar hybride onderwijs veel vraagt van iedereen op school. Hoe zit jij in de wedstrijd, wat vraagt volgens jou extra aandacht of lijkt je lastig om te regelen? Na aanmelding ontvang je in je mailbox direct een MS-teamslink om deel te kunnen nemen