4 april 2014

Helft startende leraren overweegt onderwijs te verlaten

Van de startende leraren op basis- en middelbare scholen overweegt 46 procent het onderwijs te verlaten. Dat blijkt uit een onderzoek dat CNV Onderwijs in samenwerking met het Algemeen Dagblad uitvoerde onder ruim zeshonderd leraren tot en met 35 jaar.

Als belangrijkste redenen voor de dreigende onderwijsuittocht worden genoemd de werkdruk (73 procent van de twijfelaars), het gebrek aan loopbaankansen (44 procent) en het salaris (28 procent). Ook noemen veel ondervraagden het uitblijven van een vast contract als mogelijke drijfveer. Daarnaast worden opmerkingen gemaakt als: “Te veel uren moeten werken in privétijd”, “Niet gewaardeerd voelen voor al het harde werk” en “Mondige, respectloze ouders”.

Joany Krijt, vicevoorzitter van CNV Onderwijs, is geschokt door de resultaten van het onderzoek: ‘Als deze mensen het onderwijs gaan verlaten, dan komen ze nooit meer terug. En met de verwachte lerarentekorten kunnen we dat absoluut niet gebruiken. Dit is niet alleen een probleem voor het onderwijs. Dit is een probleem voor de hele maatschappij.’

De vicevoorzitter pleit ervoor om startende leraren gedurende de eerste jaren van hun loopbaan vrij te stellen van randzaken die niets met lesgeven te maken hebben. ‘Ruim vier op de vijf starters noemt de werkdruk te hoog. Het lijkt me duidelijk dat we daar wat aan moeten gaan doen. Door jonge leraren de eerste jaren te ontlasten, krijgen ze meer tijd en ruimte om te wennen aan de dagelijkse praktijk in de klas.’

CNV Onderwijs neemt ook de eigen verantwoordelijkheid in de strijd om het lerarenbehoud. Met de leergang Professioneel Meesterschap biedt CNV Onderwijs vanaf nu begeleiding en ondersteuning aan starters. Het traject duurt een half jaar en bestaat uit bijeenkomsten met thema’s als het combineren van werk en privé, orde houden in de klas en het profileren van jezelf. Na afloop van de workshops kunnen deelnemers ervaringen delen met andere starters, onder leiding van een coach, die zelf al enige jaren werkervaring heeft in het onderwijs.

Kijk voor meer informatie op www.cnvo.nl/professioneelmeesterschap