20 oktober 2013

Helft schoolleiders moet zorgleerlingen weigeren

Bijna 52 procent van de schoolleiders geeft aan wel eens zorgleerlingen te moeten weigeren. Dit blijkt uit onderzoek dat CNV Onderwijs uitvoerde in samenwerking met het televisieprogramma Brandpunt. Daarnaast zegt ruim 58 procent van de ondervraagden niet in staat te zijn vanaf 1 augustus volgend jaar passend onderwijs in te kunnen voeren.

In de televisie-uitzending komen enkele schoolleiders aan het woord. Ook CNV Onderwijsvoorzitter Helen van den Berg die haar zorgen uitspreekt over het probleem, is geïnterviewd door Brandpunt. 

Over het niet kunnen realiseren van passend onderwijs geven schoolleiders in het onderzoek redenen op als: ‘Weinig extra handen om de persoonlijke begeleiding die deze kinderen nodig hebben te bieden in klassen van 30 leerlingen’ en ‘door bezuinigingen worden de klassen zo groot, dat de hooggespannen verwachtingen rond passend onderwijs moeilijk waar te maken zijn.’ Ook geven veel schoolleiders aan dat het ontbreekt aan kennis en faciliteiten. 

Bovendien vrezen veel ondervraagden dat een onbalans in het aantal reguliere en zorgleerlingen ten koste gaat van de kwaliteit van het onderwijs.

Klik hier voor een overzicht van de antwoorden op gesloten vragen (PDF)
Klik hier voor een overzicht van de antwoorden op open vragen (Excel)