30 maart 2020

Helderheid examinering in het mbo

Meer helderheid voor examinering in het mbo lees je in de handreiking diplomering, waarop onze kaderleden ook input hebben gegeven. Deze handreiking biedt handvatten om tot besluiten te komen voor mbo-studenten in de eindfase van hun opleiding.

Het doet een beroep op de professionaliteit van het team. Wij realiseren ons dat dit een flinke opgave is. Zie ook het servicedocument mbo-aanpak Coronavirus waarin adviezen staan over hoe er in deze crisistijd verantwoord onderwijs gegeven kan worden. Deze documenten worden doorlopend aangepast aan de actualiteit.

Vragen? Mail of bel ons gerust.