23 april 2020

Handvatten en adviezen voor mbo in coronatijd uitgebreid

Meer over examinering in het mbo lees je in de handreiking diplomering, die nu is uitgebreid. Deze handreiking biedt handvatten om tot besluiten te komen voor mbo-studenten in de eindfase van hun opleiding.

Het doet een beroep op de professionaliteit van het team. Wij realiseren ons dat dit een flinke opgave is. Ook het servicedocument mbo-aanpak coronavirus is aangepast. Hierin staan adviezen over hoe er in deze crisistijd verantwoord onderwijs gegeven kan worden. Deze documenten worden doorlopend aangepast aan de actualiteit.