6 februari 2018

Groepen naar huis door lerarentekort

‘Nee, zo hectisch als de afgelopen weken door de griepgolf heb ik het nog niet eerder meegemaakt.’ Het is elke dag weer een puzzel voor Jaring Attema, directeur van basisschool De Vuurvlinder in Sneek, om iemand voor de groep te krijgen.

Gisteren, toen landelijk 4.000 leerlingen in het primair onderwijs naar huis moesten worden gestuurd, moest Attema groep 5 naar huis sturen. Voor vandaag is het personeelstekort opgelost door intern wat te schuiven. Morgen komt hij nog twee leerkrachten te kort, maar dat wordt hopelijk op dezelfde manier opgelost als vandaag. Attema: ‘Het is een grote school met 440 leerlingen, verdeeld over 18 groepen, en normaal is dat te doen met het huidige personeelsbestand. Probleem is dat het sinds de kerstvakantie niet meer rustig geweest. Het is voortdurend kunst- en vliegwerk, constant zijn er leerkrachten ziek. En dan merk je pas hoe kwetsbaar je bent door het lerarentekort en niet kunt terugvallen op invallers.’

Griep

Dat het virus minder heftig zou zijn, daar heeft Attema niets van gemerkt. Hij zat zelf ook een week met griep thuis, in plaats van de gebruikelijke 2 à 3 dagen die daar voor staan. ‘Naar huis sturen is geen makkelijke beslissing, daarom staan er soms ook onderwijsassistenten voor de groep. Maar gisteren zou het extra werkdruk hebben opgeleverd en ook de kwaliteit van het onderwijs niet ten goede zijn gekomen. Ouders weten dat wij er alles aan gedaan hebben. Echt, het hele team heeft meegedacht.’

Werkdruk

Op 14 februari staakt de school uit volle overtuiging mee. Attema: ’Het beroep moet aantrekkelijker, met betere arbeidsvoorwaarden en, als dat helpt om nieuwe mensen te trekken, meer salaris. Onderwijs zit bij de overheid nog te veel voor een dubbeltje op de eerste rang. Maar mijn punt van zorg is toch vooral de werkdruk. Veel collega’s hebben bewust voor een baan in deeltijd gekozen. Dat schiet er nu te vaak bij in.’