20 september 2016

Gewoon een forse bezuiniging

‘Ik ben ronduit teleurgesteld’, zegt Loek Schueler, voorzitter van CNV Onderwijs. ‘Als we gaan rekenen dan blijkt tegenover de "investering" van 200 miljoen die de regering met veel bombarie brengt, ook een bezuiniging van ruim 400 miljoen euro per jaar te staan. Kortom het onderwijs wordt enorm gekort.’
Investeer in leraren
‘In de keuzes die worden gemaakt lees ik niets over investeringen in degenen die het in de school daadwerkelijk moeten doen: de leraar en de onderwijsondersteuner. Dat vind ik onbegrijpelijk, juist in een tijd waarin het onderwijs zo’n cruciale rol speelt in de samenleving en de kenniseconomie.  Wel positief dat er erkenning is voor de professionaliteit van de schoolleiders, met name in het mbo met aandacht voor onderwijskundig leiderschap met de komst van practoraten.  Zo kan een brug geslagen worden tussen onderwijs en de veranderende arbeidsmarkt.’
Overbelast onderwijs
CNV Onderwijs vindt het wel positief dat er geïnvesteerd wordt in gelijke kansen voor kinderen, maar er is een veel te klein  bedrag voor gereserveerd. Schueler: ‘De 25 miljoen die beschikbaar is moet over alle sectoren worden verdeeld, dus dat is een druppel op de gloeiende plaat. Bovendien moeten we er voor waken dat de problemen in de samenleving uiteindelijk allemaal neerkomen op het bordje van de leraar.’

Oproep aan politiek
De Stichting van het Onderwijs,  waar CNV Onderwijs deel van uitmaakt, roept de politiek op om de bezuinigingen in het onderwijs terug te draaien. ‘Goed onderwijs is van levensbelang voor iedereen en nodig voor de samenleving en economie. De bezuinigingen moeten daarom van tafel’, schrijft Paul Rosenmöller, voorzitter van de Stichting van het Onderwijs, in een brief aan de Tweede Kamer.