11 november 2020

Geschillencommissie passend onderwijs zoekt versterking

De Geschillencommissie passend onderwijs (GPO) is op zoek naar extra man-/vrouwkracht.

Gezien het toenemende belang en het beroep dat wordt gedaan op de commissie is er behoefte aan versterking, zodat de binnenkomende verzoeken tijdig en goed behandeld kunnen worden. De aanwas is ook gewenst omdat er naar verwachting binnen enkele jaren vacatures ontstaan. Gezocht wordt nu naar 2 vicevoorzitters en 5 leden.