3 juli 2019

Gelijke pensioenbeloning uitzendkrachten hbo

Vanaf schooljaar 2019-2020 moeten door een hogeschool ingehuurde uitzendkrachten die geen pensioen op kunnen bouwen bij ABP, vanaf de eerste werkdag in de StiPP-Plus-pensioenregeling (het pensioenfonds van de ‘flex-branche’) worden opgenomen. De hogeschool financiert de hiervoor verschuldigde premie-inleg. Aanvullend daarop, kent de hbo-werkgever een opslag op het salaris toe ter compensatie van het verschil tussen de gemiddelde werkgeversbijdrage in de StiPP-Plus-regeling en die in de OP/NP-regeling van ABP. Die toelage bedraagt 7 procent. Deze afspraak geldt niet voor AOW-gerechtigden die opnieuw in het hbo gaan werken en heeft geen terugwerkende kracht. Hiermee regelen cao-partijen dat ook ingeleende werknemers op dit front een cao-conforme beloning ontvangen.