8 januari 2018

Geld voor werkdrukverlichting is druppel op gloeiende plaat

‘De noodzaak voor meer geld voor werkdrukverlichting is groot, maar het ‘extra’ geld dat het ministerie daarvoor toezegde is een druppel op een gloeiende plaat’, zegt voorzitter Loek Schueler van CNV Onderwijs. Het ministerie kondigde dit weekend aan 400.000 euro beschikbaar te stellen, waarmee 50 scholen voor 8.000 euro iets kunnen doen aan werkdrukverlichting. Schueler: ‘Hiermee kun je structureel natuurlijk niets verbeteren aan de werkdruk in het primair onderwijs. Het ministerie organiseert zo een teleurstelling voor scholen.’ Ook vreest Schueler een bureaucratisch gedrocht.

CNV Onderwijs maakt deel uit van het PO-front. Het front eist 500 miljoen euro voor structurele werkdrukverlichting. Schueler: ‘Ik vind dat het vervolgens aan de lerarenteams is om te beslissen waar dat geld op hun school naar toe moet; meer handen in en om de klas of kleinere klassen.’ Het kabinet stelt voor 2018 slechts 10 miljoen euro beschikbaar voor werkdrukverlichting. Dit weekend werd dus in een persbericht de vier ton aangekondigd voor 50 scholen. CNV Onderwijs vindt dat de minister hiermee de plank misslaat. ‘Er is veel onvrede over salaris en werkdruk. Door nu met veel bombarie zo’n klein bedrag aan te kondigen waar slechts 0,7% van het aantal scholen een beroep op kan doen, organiseer je een teleurstelling.’ Het geld dat minister Slob beschikbaar stelt, is bovendien geld dat zijn voorganger Dekker hiervoor al had gereserveerd.