19 september 2018

Geen werkdrukplan? Laat het ons weten

Het werkdrukplan in het primair onderwijs pakt positief uit. Tweederde van de gevraagde leden vindt de invoering op de eigen school een succes. Daarnaast zijn er scholen die nog nadenken over een plan. Loek Schueler: ‘Een reactie als “er is op mijn school nog helemaal niets gedaan met het beschikbare geld” laat echt stoom uit mijn oren komen’. Zij roept leden op om zich te melden.

Vertel ons hoe tevreden je bent over het werkdrukplan, zo vroegen wij de stakers op de registratiepunten in Zeeland en Zuid-Holland vorige week. Geef het plan van jouw school een groene, oranje of rode kaart. Ruim 150 stakers trokken een kaart én schreven erop waarom ze voor die kaart hadden gekozen.

Extra handen in de klas
Er werden verschillende kleuren gekozen, maar de onderbouwing was verrassend unaniem. Van de stakenden koos 62 procent voor de groene kaart. Er was binnen de school over gesproken en er was in bijna alle gevallen een (extra) onderwijsassistent of gymleerkracht aangesteld voor alle groepen. Hierdoor ervaarden leerkrachten direct een werkdrukverlichting. ‘Tijdens de gymuren kan ik nu mijn administratie doen’ en ‘Op onze “kleine” school met 200 leerlingen is gekozen voor onderwijsassistenten. Er zijn er drie die samen 14 dagdelen de leerkrachten ondersteunen. Het werkt zo fijn!’

De oranje kaart voor deels tevredenen werd vooral gebruikt door leerkrachten van scholen die wel voor extra handen hadden gekozen, maar dan alleen voor bepaalde groepen. Hierdoor profiteert niet iedereen. Voor anderen is de nood gewoon te hoog om met het geld uit het werkdrukplan echte verlichting te kunnen brengen. ‘Een onderwijsassistent in de ochtend is goed, maar ’s middags sta ik er alleen voor in een groep van 33 kinderen met veel zorg.’ Ook werd het geld, soms zelf zonder overleg, ingezet om de huidige formatie te behouden.

Ontbrekende werkdrukafspraken
De rode kaart werd in 8 procent van de gevallen uitgedeeld. Soms zelfs omdat er ondanks de cao-afspraken nog geen actie is ondernomen. “Op mijn school denkt men nog na over de besteding van de werkdrukgelden” stond er letterlijk op een rode kaart.

Oproep
‘Van een reactie als “op mijn school denkt men nog na” komt echt stoom uit mijn oren’ zegt voorzitter Loek Schueler. ‘Er is geld, er ligt een cao-verplichting om met het team plannen te maken. Hoe kan het dat daar niet aan wordt voldaan? Meld je als lid als er op jouw school geen werkdrukplan is gemaakt.’

Laat het ons weten
Om nog beter zicht te krijgen op het succes van de werkdrukplannen gaat CNV Onderwijs alle leden in het primair onderwijs een enquête sturen. Ben je lid van CNV Onderwijs en heeft jouw school nog geen werkdrukplan? Laat het ons weten op werkdrukplanPO@cnv.nl.