11 juli 2018

Geen maximaal aantal contracten meer bij vervanging van zieke collega

Invallers die zieke leraren vervangen, mogen vaker een tijdelijk contract krijgen. CNV Onderwijs is blij met deze beslissing van minister Koolmees. Hierdoor kunnen leraren langer als invaller bij één schoolbestuur blijven.

De zogenaamde ketenbepaling in de Wet werk en zekerheid schrijft voor dat werkgevers maar een beperkt aantal tijdelijke contracten mogen geven voor ze de werknemer een vast contract aan moeten bieden. Dit was een probleem voor scholen met een zieke leraar. Zij moesten steeds op zoek naar een nieuwe vervanger. Lastig voor de school, vervelend voor de invaller en slecht voor het onderwijs.

Arbeidsmarkt in balans

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft deze week aan de Tweede Kamer laten weten dat hij dit af wil schaffen voor invallers die zieke leraren vervangen. Hij stuurt deze aanpassing, die is opgenomen in de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB), na de zomer naar de Tweede Kamer.

Komend schooljaar

CNV Onderwijs had samen met de andere cao-partijen in het primair onderwijs de minister gevraagd om vooruitlopend hierop, de ketenbepaling al komend schooljaar buiten werking te stellen. Nu de minister dit verzoek heeft goedgekeurd, kan dit direct in de cao geregeld worden. Met deze afspraak is een belemmering weggenomen om in deze tijden van oplopend lerarentekort, alle leerkrachten in te zetten die kunnen en willen werken.