13 januari 2021

Geef kwetsbare kinderen voordeel van de twijfel bij schooladvies

Kwetsbare leerlingen in groep 8 moeten bij het schooladvies dit jaar het voordeel van de twijfel krijgen. Die oproep doet werkgeversorganisatie PO-raad vandaag aan de scholen in samenwerking met andere onderwijsorganisaties. Ook CNV Onderwijs sluit zich van harte aan bij deze oproep.

In een normaal schooljaar staan kwetsbare leerlingen al met 1-0 achter, omdat bijvoorbeeld het lerarentekort in veel achterstandswijken veel groter is dan in de rest van het land. Uit cijfers van de Onderwijsinspectie (2019) blijkt dat 48,3 procent van de scholen met veel leerlingen met een migratie-achtergrond vacatures heeft. Bij scholen met overwegend autochtone leerlingen is dit 13,2 procent.

Nu is er voor de tweede keer binnen een jaar sprake van een langere periode van thuisonderwijs. En die onderwijsvorm brengt de kansenongelijkheid tussen leerlingen aan het licht, zo schreven we afgelopen zomer al in Schooljournaal, het blad van CNV Onderwijs. Want niet elke leerling heeft thuis de beschikking over hulp bij het schoolwerk of een rustige plek om te werken.

Dus is de oproep van de PO-raad: adviseer de leerlingen kansrijk, zeker nu de eindtoets zijn rol als kansenvergroter dit jaar niet kan waarmaken. De werkgeversorganisatie zegt in het bericht op de website tot de leraren van groep 8: Twijfel je? Hoopte je voor dit kind in een kansarme situatie op bevestiging in bijvoorbeeld een toets? Geef het het voordeel van de twijfel. Want een toets gaat dat dit jaar waarschijnlijk voor deze leerling niet doen.

CNV Onderwijs ondersteunt de oproep, want groep 8-leerlingen in kwetsbare situaties dreigen nadrukkelijk slachtoffer te worden van onderwijs in coronatijd. Jouw schooladvies is meer dan ooit bepalend voor hun toekomst!