9 november 2017

Energizer: evenement voor jonge leerkrachten

Energieke, gemotiveerde leerkrachten vormen de basis voor goed onderwijs. Met Energizer wil CNV Onderwijs jonge professionals extra energie geven in hun werk. Zaterdag 11 november komen ongeveer 100 jonge leerkrachten bij elkaar om workshops te volgen, bij VGZ in Arnhem (direct naast het station). De dag wordt gepresenteerd door Tim Douwsma.
Gedragsdeskundige Kees van Overveld houdt een pleidooi voor het stimuleren van sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen: geef levensvaardigheid aan kinderen. Ook is er de workshop Pak de regie voor innovatie, waarin vo- en mbo-leraren worden gestimuleerd om vernieuwend te werken en hun eigen motivatie in te zetten om passend onderwijs vorm te geven.
Bezoekers kunnen verder een cv-check doen of een yogasessie volgen. Natuurlijk is er ook tijd voor koffie en ontmoeting.

Zie voor meer informatie: www.Energizer2017.nl