16 juni 2020

Einddatum Anw-uitzonderingsregel vervalt

ABP laat de einddatum (1 mei 2023) van de Anw-uitzonderingsregeling los. Dit houdt in dat partners van deelnemers bij overlijden, na 1 mei 2023, mogelijk recht houden op de Anw-compensatie. 

De Anw-compensatie verdween in 2018, nadat sociale partners het hadden laten vervallen. Deelnemers die al voor 1 mei 2018 (ongeneeslijk) ziek waren of zich anderszins niet konden bijverzekeren, kwamen in aanmerking voor een uitzonderingsregeling in de vorm van een financieel vangnet. Op deze manier heeft ABP deelnemers die in een moeilijke situatie zaten willen ontzorgen.

Door het loslaten van de einddatum behouden partners van betrokken deelnemers (mits ze voldoen aan de voorwaarden) recht op Anw-compensatie bij overlijden na 1 mei 2023. Deelnemers die dit betreft worden voor 1 juli persoonlijk geïnformeerd door ABP. Kijk voor meer informatie over de voorwaarden op de website van ABP.