9 februari 2018

Eerder geld voor werkdrukverlichting

Vanaf schooljaar 2018/2019 is er per gemiddelde school van 225 leerlingen 35.000 euro beschikbaar om de werkdruk te verlichten. ‘Mooi’, zegt Loek Schueler, voorzitter CNV Onderwijs. ‘Maar zolang er geen extra geld komt voor salaris, gaan wij door met actievoeren!’

Ministerie en partijen van het PO-front – waaronder CNV Onderwijs – hebben vrijdag 9 februari een akkoord bereikt over het naar voren halen van het geld voor werkdrukvermindering in het primair onderwijs. Er zou in 2018 slechts 10 miljoen euro extra komen, dat wordt nu 237 miljoen, en vanaf 2021/2022 430 miljoen euro.

Winstwat betekent het werkdrukakkoord

Schoolteams gaan besluiten over de besteding van het geld en moeten de uitgaven ook verantwoorden, zodat zeker is dat het naar verlichting van de werkdruk gaat. ‘Winst voor leraren en leerlingen: zij moeten het verschil gaan merken in de klas’, zeggen de partijen van het PO-front.

Onderwijsassistent

‘Het is mooi dat er al eerder geld voor werkdrukverlichting beschikbaar komt. Teams kunnen nu met elkaar in gesprek over wat er op school nodig is om de werkdruk te verlichten. Met die 35.000 euro voor een gemiddelde school kan bijvoorbeeld een onderwijsassistent of conciërge worden aangenomen’, stelt Schueler. ‘Positief dat het kabinet gevoelig is voor de massale acties van onze leden in het Haagse Zuiderpark en de tientallen bioscopen.’

Salarissen

De acties gaan door op 14 februari in Friesland, Groningen en Drenthe. ‘Zolang er geen extra geld komt voor salaris, gaan wij door. De urgentie is hoog en het lerarentekort is nijpend. Ook vandaag worden er klassen naar huis gestuurd omdat er niet genoeg leraren zijn. Om de salariskloof tussen po en vo te dichten is 900 miljoen nodig, de 270 miljoen is een eerste stap in de goede richting. Dat geld moet nu zo snel mogelijk bij de leraren terecht komen. De cao-onderhandelingen zijn gestart en daar zitten alle PO-frontpartijen aan tafel, dus dat moet snel lukken.’

Wat betekent het werkdrukakkoord voor mijn school?

Akkoord OCW

Akkoord OCW

Akkoord OCW

Foto’s Martijn Beekman

Bekijk ook de video van het akkoord.