11 november 2020

Een veilig schoolklimaat voor iedereen

De vrijheid om onderwijs naar eigen visie en levensbeschouwing vorm te geven, mag er nooit toe leiden dat leerlingen of medewerkers zich onveilig voelen of niet zichzelf kunnen zijn. Voor jongeren die worstelen met hun identiteit of geaardheid is het belangrijk dat zij zich op iedere school veilig kunnen voelen en ontwikkelen.

Er zijn verschillende manieren om hier als onderwijs aan te werken. Bij het creëren van een veilig klimaat op scholen is het verstevigen van het burgerschapsonderwijs essentieel. CNV Onderwijs zet zich in om dit in de doorlopende leerlijnen en in de vakken goed te faciliteren en ervoor te zorgen dat er binnen de school docenten zijn die voldoende zijn toegerust om jongeren hierbij te ondersteunen. Lees de brief die wij hierover naar de Tweede Kamer hebben gestuurd.