3 juli 2019

Een nieuw stelsel van bevoegdheden en één cao voor het onderwijs

Ministers Arie Slob en Ingrid van Engelshoven willen een nieuw bevoegdhedenstelsel ontwikkelen voor het hele onderwijs. Het huidige bevoegdhedenstelsel zou “complex en rigide” zijn. CNV Onderwijs begrijpt dat er voor het onderwijsproces verschillende typen professionals nodig kunnen zijn, afhankelijk van onderwijssector en niveau. ‘Nu is het maken van een overstap naar een ander vak of naar een andere sector vaak lastig’, aldus Wouter Prins van CNV Onderwijs.

Kwaliteit van onderwijs

‘Een onderzoek naar het huidige stelsel daar is niks mis mee. Als de bonden en alle andere partijen maar wel betrokken worden bij dit proces. Bij onderwerpen als dit is de inbreng van professionals zelfs onmisbaar. Wij zullen onze leden hierover zeker gaan raadplegen. In de kamerbrief die wij ontvingen hebben missen wij de inhoudelijke koppeling met het onderwijs en juist de kwaliteit van onderwijs moet centraal staan. Ook waakt CNV Onderwijs ervoor dat de discussie niet wordt gevoerd vanuit het kort termijn perspectief. Nu is er een lerarentekort en we moeten voorkomen dat we om die reden nu gaan knabbelen aan de kwaliteit van het onderwijs, waar we op de lange termijn veel last van gaan hebben’, aldus Prins.

Meer mobiliteit

Opvallend is dat er nogal wat nodig is om de gepresenteerde visie van de bewindslieden visie te realiseren. De bewindslieden stellen bijvoorbeeld voor om het onderwijspersoneel in alle sectoren onder één cao te brengen. Door één loongebouw te hanteren zou meer mobiliteit ontstaan, en dit draagt bij aan de aantrekkelijkheid van werken in het onderwijs stellen de bewindslieden. Dat is nogal wat, en dat kost ook nogal wat. CNV Onderwijs vindt dat daar wel erg luchtig over gedacht wordt. Zeker als dat allemaal al in 2020 zijn beslag moet krijgen.

Voor meer info: kamerbrief in pdf