1 november 2019

€460 miljoen erbij voor de aanpak van het personeelstekort

Vanavond heeft CNV Onderwijs samen met de andere vakbonden, werkgevers en minister Slob een convenant gesloten waarin €460 miljoen voor de komende twee jaar beschikbaar komt voor het primair en voortgezet onderwijs.

€150 Miljoen is bestemd voor de arbeidsvoorwaarden voor leraren, schoolleiders en het onderwijsondersteunend personeel in het PO en €150 miljoen voor de werkdrukvermindering in het VO. Jan de Vries, waarnemend voorzitter CNV Onderwijs: ‘Het is een mooie eerste stap om de huidige maatschappelijke problemen aan te pakken. Het is positief dat het kabinet na alle gevoerde acties dit geld heeft vrijgemaakt. Maar het blijft noodzakelijk dat er structureel geld komt. Wij zullen de komende tijd de politiek er van blijven doordringen dat er in een volgende kabinetsperiode substantiële structurele investeringen moeten komen. Alleen zo kunnen de structurele problemen in het onderwijs ook structureel worden aangepakt.’

Vanwege deze substantiële extra investeringen in onderwijs hebben de vakbonden besloten om de stakingsoproep op woensdag 6 november in te trekken. De Vries: ‘We kunnen ons goed voorstellen dat schoolbesturen besluiten om de lessen toch niet door te laten gaan. Wij zullen deze dag nu gebruiken om de scholen en teams uit te leggen wat dit convenant betekent en waarom we het hebben gesloten.’