20 maart 2020

Duidelijkheid voor hoger onderwijs

Geen onderwijsactiviteiten en examens op de locaties, maar hoe zit het dan in het hoger onderwijs met scriptie- en promotieonderzoek, verdedigingen, selecties, stages, samenwerkingen maar ook faciliteiten zoals universiteitsbibliotheken? Hbo-instellingen en Universiteiten krijgen van het ministerie van Onderwijs meer duidelijkheid over hoe zij de maatregelen die het kabinet eerder nam tegen verspreiding van het coronavirus verder kunnen invullen.

In een zogenaamd servicedocument gaf het ministerie een nadere toelichting op de eerder summier geformuleerde maatregelen. Voorop staat dat in het hoger onderwijs geen onderwijsactiviteiten en examens op de locaties van de instellingen zijn toegestaan. Maar de afgelopen dagen was er veel onduidelijkheid over de consequenties voor bijvoorbeeld scriptie- en promotieonderzoek verdedigingen, selecties, stages, samenwerkingen maar ook faciliteiten zoals universiteitsbibliotheken. Dat leidde tot veel vragen bij personeel en studenten.

Nadelen beperken

Het ministerie kwam daarom vandaag met een nadere uitwerking, waarin wordt aangegeven op welke onderdelen opleidingen zelf keuzes kunnen maken en binnen welke kaders die keuzes gemaakt moeten worden. Het is nu aan de opleidingsinstellingen om deze knopen door te hakken zodat personeel en studenten weten waar zij aan toe zijn. Maar het ministerie maakte al wel duidelijk dat de inspanningen erop gericht moeten zijn nadelen voor studenten zo veel mogelijk te beperken.

Helderheid

Daarnaast geeft ook het ministerie zelf op enkele punten helderheid, zoals:

-Onderwijsactiviteiten buiten de instellingsgebouwen, zoals stages en projecten bij bedrijven, kunnen door gaan als het desbetreffende bedrijf daartoe de ruimte biedt

-Verdediging van scripties en promoties en examens waar de student fysiek aanwezig moet zijn, kunnen onder voorwaarden doorgaan

-De harde eis van een mbo diploma wordt onder voorwaarden losgelaten bij doorstroming naar hbo

-Er wordt soepel omgegaan met bachelor studenten die willen instromen in de masteropleiding

-Instellingen wordt verzocht het uitbrengen van een afwijzend bindend studieadvies uit te stellen naar het tweede studiejaar

-De aanmelddeadline voor studenten wordt verschoven naar 1 juni

-De einddatum voor selectieprocedures voor aankomende studenten wordt verschoven naar uiterlijk 15 juni

-De NWO neemt maatregelen om wetenschappers bij onderzoek te ondersteunen

Einde aan onzekerheid

Dit servicedocument is in goed overleg met CNV Onderwijs en CNV Overheid (voor de medewerkers bij de universiteiten en onderzoeksinstellingen) en de andere onderwijsorganisaties tot stand gekomen. Wij vinden het belangrijk dat de instellingen nu meer kaders krijgen en zo ook snel een einde kunnen maken aan de onzekerheid die er ook bij het personeel leeft. In het overleg hebben wij er voor gepleit bij de uitwerking van de maatregelen op instellingsniveau de belangen van het personeel goed mee te wegen. Hun gezondheid en veiligheid gaat boven alles.

 Grote waardering

Goed overleg met de medezeggenschapsorganen binnen de hogeschool en universiteit is vanzelfsprekend juist nu ook belangrijk. Als het nodig is kan er snel advies of instemming worden gegeven. Waarnemend voorzitter CNV Onderwijs Jan de Vries: ‘Hoe sneller iedereen weet waar hij of zij aan toe is, hoe beter. Deze situatie vraagt heel veel van de creativiteit en de flexibiliteit van alle betrokkenen. Wij hebben grote waardering voor wat de medewerkers op de hogescholen en in de universiteiten voor hun studenten tot stand weten te brengen.’