3 februari 2021

Duidelijkheid over risico’s, maar tijdpad voor basisscholen blijft zorg

Minister Slob heeft vandaag in een brief aan de scholen meer uitleg gegeven over de risico’s die heropening van het fysieke onderwijs met zich meebrengt voor de verschillende doelgroepen binnen het primair onderwijs. Ook zien we een voorstel voor bij de doelgroep passende maatregelen die genomen worden om die risico’s te beperken. Na alle wisselende geluiden van afgelopen weekend en gebrekkige communicatie vanuit het ministerie, ook richting de vakbonden, is het fijn om op die punten duidelijkheid te hebben van het OMT en RIVM.

CNV Onderwijs heeft de afgelopen tijd grote druk uitgeoefend om de heropening van de basisscholen zo veilig mogelijk te laten verlopen. Voorzitter Daniëlle Woestenberg: ‘Als bij de aankondiging van heropening dit weekend al meer informatie beschikbaar zou zijn geweest, had dat iedereen meer vertrouwen gegeven. We hadden veel vragen, nu zijn er ook antwoorden. Natuurlijk zijn de risico’s nooit nul. Maar uit onderzoek van het RIVM blijken de risico’s beperkt te zijn. Voor de bovenbouw heeft de minister naar onze oproep geluisterd en worden aanvullende maatregelen genomen, zodat de risico’s zo klein mogelijk zijn. Het zo snel mogelijk op grote schaal inzetten van kindvriendelijke sneltesten hoort daar ook bij.’

Nieuw protocol van sociale partners

Deze maatregelen zijn uitgewerkt in het bijgestelde servicedocument en de bijbehorende aanvulling. Woestenberg: ‘Maar nog steeds ligt er voor veel scholen een flinke puzzel om in overleg met de medezeggenschap (MR) de vertaalslag te maken naar de praktijk op school. Wij vinden dat de gemeente en de lokale GGD scholen hierbij moeten helpen. Tegen de scholen zeggen we: neem de tijd en de ruimte om het goed in te richten. Met name de cohorten die voor groep 7 en 8 gevormd moeten worden, brengen logistiek veel mee. Als dat niet deze week lukt, neem dan ook na het weekend de ruimte. Wat niet kan, dat kan niet, en geen enkele school is aan het onmogelijke gehouden. Maatwerk blijft altijd nodig.’

Onderwijspersoneel uit risicogroepen

CNV Onderwijs wijst ook op de nadruk die het ministerie van OCW legt op het feit dat onderwijspersoneel dat in een risicogroep valt, niet gedwongen kan worden om fysiek op school te werken. Dat geldt ook voor hen die een kwetsbaar gezinslid thuis hebben. Zij kunnen in overleg met de werkgever ander werk vanuit huis doen, bijvoorbeeld ingezet worden voor online onderwijs aan kinderen die in quarantaine zitten.

Aanscherping bron- en contactonderzoek bij kinderen

Kinderen tot en met 12 jaar worden vanaf 8 februari ook meegenomen in het bron- en contactonderzoek van de GGD. Kinderen die in nauw contact zijn geweest met een besmette medeleerling of onderwijspersoneel, moeten vijf dagen in quarantaine. Na een negatieve test kunnen zij terug naar school. Als zij niet getest willen worden, dan wordt de quarantaineduur verlengd tot tien dagen. Met de beslissing om het onderwijs in een andere GGD-categorie onder te brengen, komt ook meer testcapaciteit beschikbaar.

Waardering

Al met al wordt er wederom veel van het onderwijs gevraagd. Wij hebben het vertrouwen, ook op basis van onze enquête van deze week, dat het onderwijs deze kluif oppakt, vanuit hun betrokkenheid met de kinderen. Daar hebben we als CNV veel waardering voor. Woestenberg: ‘Corona stelt ons allemaal voor uitdagingen. Als vakbond zoeken we naar de goede balans tussen die leden die niet kunnen wachten om te beginnen, die leden die serieuze zorgen hebben en die leden die met zorgen toch graag beginnen aan deze nieuwe fase. Het ministerie heeft de lead op basis van de adviezen van het OMT. Wij proberen vanuit de praktijk zoveel mogelijk ook de veiligheid en werkdruk voor het voetlicht te brengen. Ook de komende dagen staan wij klaar voor vragen en advies.’