7 december 2018

Doorgroeimogelijkheden voor onderwijsassistenten

Het ministerie maakt vanaf 1 januari 2019 in totaal 2 miljoen euro vrij voor een subsidie met als doel dat onderwijsassistenten een opleiding kunnen volgen om als leerkracht aan de slag te gaan. Per onderwijsassistent is per jaar € 5.000 beschikbaar voor maximaal vier jaar (met een maximum van € 20.000). Het schoolbestuur ontvangt de subsidie en maakt in overleg met de onderwijsassistent keuzes in de besteding van het geld. Dit kan worden ingezet voor zowel studiekosten als voor kosten voor studieverlof. Voorwaarde is dat de onderwijsassistent uiterlijk in 2020 moet starten met de opleiding. Het beschikbare bedrag wordt in volgorde van binnenkomst van de aanvragen verdeeld.

Kansen voor groei

Minister Slob wil met deze regeling bijdragen aan het oplossen van het lerarentekort. De regeling is een reactie op een onderzoek onder onderwijsassistenten. Hieruit bleek dat meer onderwijsassistenten de opleiding tot leraar wil volgen als er een vergoeding voor het collegegeld en acht uur studieverlof per week zou zijn.