16 juli 2018

Bonden spreken bestuur over zorgen personeel Dollard College

Na de ledenraadpleging vorige week, gingen de bonden vandaag met het bestuur van het Dollard College in gesprek. “We zijn er nog zeker niet, er moeten concrete oplossingen komen, maar het bestuur heeft zeker goede wil getoond vanmiddag” aldus regiobestuurder Marjan van Dasselaar.

Het rommelt op het Dollard College. Onder het personeel heerst onrust en een stabiele situatie die nodig is om goed onderwijs te kunnen geven ontbreekt. Daarom organiseerden de gezamenlijke onderwijsbonden vorige week een ledenbijeenkomst. Daar werden de zorgen en ergernissen geïnventariseerd.

Zorgen personeel
Vandaag spraken CNV Onderwijs en de andere bonden in Winschoten met het college van bestuur en de regiodirectie van het Dollard College. De bonden boden hierbij de verzamelde zorgen aan het bestuur aan.

Marjan van Dasselaar: “Het college van bestuur was duidelijk geschrokken van de reacties die er liggen. Morgen organiseren zij een personeelsbijeenkomst om ook rechtstreeks met het personeel te spreken. Zij willen net als het personeel verbinding en geen afstand, maar dat is dus tot nu toe niet goed gelukt. Het bestuur gaat nu werken aan een concreet stappenplan om, in overleg met het personeel, de zorgen zoveel mogelijk weg te nemen.”

Concrete oplossingen
Van Dasselaar is voorzichtig positief over de uitkomst van het overleg, maar benadrukt ook dat de oorzaak van de onrust nog niet is weggenomen: “Het was een positief gesprek, er was absoluut sprake van begrip. Maar er zijn ook concrete oplossingen nodig. Wij blijven de situatie dus volgen, spreken met onze leden en de bonden houden in november weer een ledenraadpleging.”