31 oktober 2016

Dekkingsgraad ABP nog steeds kantje boord

In het derde kwartaal is de financiële positie van ABP stabiel op een penibel niveau gebleven. De dekkingsgraad, de verhouding tussen het vermogen en de verplichtingen van het fonds, steeg heel licht van 90,5 naar 90,7 procent. Nog steeds akelig dicht bij de kritieke grens waaronder gekort moet worden op de pensioenen.

Het beeld bleef het afgelopen kwartaal eigenlijk hetzelfde: opnieuw goede rendementen, maar ook verder oplopende verplichtingen door een nog altijd dalende rente. Vanaf begin dit jaar zijn de verplichtingen van ABP al weer met het duizelingwekkende bedrag van € 59 miljard toegenomen. Het rendement van ABP over deze negen maanden, € 31,5 miljard, bleef hier fors bij achter. Positief aan het derde kwartaal is dat het behaalde rendement, € 9,8 miljard, de stijging van de verplichtingen nu wel kon bijbenen.

Op grond van de strikte regels waaraan ABP is gebonden is de dekkingsgraad aan het eind van het jaar bepalend voor het al dan niet moeten korten van de pensioenen. Het zal daarom letterlijk tot en met de laatste dag van het jaar spannend kunnen blijven. En zou de dekkingsgraad dan heel dicht bij of duidelijk onder de kortingsgrens liggen, dan heeft ABP nog wel enkele weken nodig om noodzaak en globale omvang van de korting te kunnen vaststellen. Gelukkig is wel vrijwel zeker dat een onverhoopt door de geldende regels afgedwongen verlaging van de pensioenen heel klein zal zijn. En een korting zal op zijn vroegst in de tweede helft van 2017 doorgevoerd worden.

Dat neemt niet weg dat het CNV er, samen met andere organisaties, bij de politiek op blijft aandringen de in onze ogen volstrekt onnodige pensioenkorting hoe dan ook te voorkomen. Onnodig omdat ABP al met betrekkelijk lage rendementen, van gemiddeld ongeveer 1,5 procent per jaar, aan alle huidige en toekomstige verplichtingen kan voldoen. Tot een tastbaar resultaat heeft deze lobby nog niet geleid, maar staatssecretaris Klijnsma is nu wel aan het overwegen de wettelijke hersteltermijn van tien jaar iets op te rekken. Dit zou ABP en veel andere fondsen net genoeg lucht kunnen geven om in elk geval volgend jaar niet te hoeven korten.