16 december 2020

CSE gaat in 2021 door voor VO-leerlingen

Minister Slob heeft zojuist een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over examens in het voortgezet onderwijs. Ook in 2021 gaat het centraal schriftelijk examen (CSE) voor leerlingen in het voorgezet onderwijs door.

Leerlingen kunnen dit jaar hun examens spreiden over twee tijdvakken. Het tweede tijdvak gaat hiervoor van vier naar tien dagen. Na het tweede tijdvak komt er op de scholen een derde tijdvak voor de herkansingen. CNV Onderwijs voorzitter Daniëlle Woestenberg: ‘Leerlingen weten nu dat ze hard moeten blijven leren. Die duidelijkheid is goed om te voorkomen dat achterstanden onnodig oplopen. Dat zou nog meer druk op docenten leggen.’

Meningen verdeeld over CSE

Uit een recente peiling van CNV Onderwijs onder leden werkzaam in het voortgezet onderwijs blijkt dat de meningen verdeeld zijn over het CSE dit schooljaar. Een meerderheid van onze leden vindt dat als het CSE doorgaat, er wel aanpassingen moeten komen. Belangrijk daarbij is dat deze aanpassingen niet voor een nog grotere werkdruk zorgen bij de onderwijsprofessionals. Door de coronacrisis is de toch al hoge werkdruk enorm toegenomen bij leraren, onderwijsondersteuners en schoolleiders.

Daniëlle Woestenberg: ‘Nu zoveel onduidelijk is en we opnieuw in een lockdown zitten en digitaal les moet worden gegeven, vinden wij het verstandig om definitieve besluitvorming over het CSE rond de voorjaarsvakantie te laten zijn. Want ongeacht wat er besloten wordt blijven de docenten gewoon doorgaan met het klaarstomen van de leerlingen voor de schoolexamens en het centraal examen. Het goed beheersen van de stof is daarbij – zoals altijd- het uitgangspunt. Dat is ook belangrijk voor het vervolg op het mbo en in het hoger onderwijs.’