20 maart 2020

Corona-onderwijsbulletin 2

Dit bulletin van het ministerie van Onderwijs verschaft informatie en antwoorden op specifieke vragen rond de Coronacrisis.

-In deze tweede mail vindt u informatie over:

-Het bieden van afstandsonderwijs aan leerlingen zonder directe toegang tot goede ICT;

-Passend onderwijs en gelijke kansen;

-De beslissing om geen eindtoets af te nemen dit jaar en de gevolgen daarvan;

-Wat de aanpassingen in het kader van corona betekenen voor de onderwijstijd;

-Informatie over overgangsnormen in het voortgezet onderwijs;

-Informatie over de maatregelen die in het hoger onderwijs worden genomen.

-Afstandsonderwijs