12 maart 2020

Corona en onderwijs

Het kabinet heeft vanwege het coronavirus een beroep op het onderwijspersoneel gedaan om de scholen (primair en voortgezet onderwijs en mbo) open te houden in het belang van onderwijs en samenleving. Hogescholen en universiteiten worden opgeroepen om alleen nog digitaal onderwijs aan te bieden.

Dit zijn de overwegingen van het kabinet, zoals die in een brief aan de Kamer zijn opgenomen:

‘Het kabinet constateert dat op universiteiten en hogescholen sprake is van vele nationaliteiten en daarmee vele in- en uitreisbewegingen. We roepen universiteiten en hogescholen daarom op om in ieder geval tot en met 31 maart alleen nog onderwijs op afstand te geven. We zien dat meerdere universiteiten hun onderwijs en andere activiteiten zelf al hebben afgeschaald. Een voorbeeld hiervan is de medische faculteit van de Universiteit Leiden.

 Kinderopvang, primair en voortgezet onderwijs en het mbo blijven open. Het sluiten van kinderopvang en scholen is geen effectieve maatregel om de verspreiding van het virus tegen te gaan, maar zou wel betekenen dat ouders thuis moeten blijven (ook als zij werkzaam zijn in vitale processen).’

Effect en impact

Het RIVM geeft daarbij aan dat bij de afweging welke preventieve maatregelen zinvol zijn, wordt gekeken naar de verhouding tussen het voorkomende effect en de impact op de maatschappij. Het betekent nogal wat als leerlingen meerdere weken onderwijs missen. Het gezondheidsrisico van dit virus is bij kinderen juist minder groot. Daarom wordt geadviseerd om kinderopvang en scholen in primair en voortgezet onderwijs en mbo open te houden.

Grote zorgen

CNV Onderwijs heeft naar aanleiding van de nieuwe maatregelen samen met de andere vakbonden en werkgeversorganisaties op het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap spoedoverleg gevoerd met de beide ministers. Wij hebben gewezen op de grote zorgen die leven bij het onderwijspersoneel en dat zij daarom ook onze steun nodig hebben. Ook de werkgeversorganisaties zijn daarvan doordrongen. De bewindslieden gaven aan dat van scholen en hun personeel niet het onmogelijke kan worden verwacht. Ook voor hen persoonlijk gelden de richtlijnen van het RIVM. Dat betekent dat onderwijspersoneel en leerlingen thuis moeten blijven bij klachten. Teams moeten zo steeds op basis van de ziekmeldingen bepalen of het nog mogelijk is om nog les te geven.

Recente onwikkelingen

CNV Onderwijs blijft de ontwikkelingen op de voet volgen en die ook zoveel mogelijk delen. Voor de meest recente informatie verwijzen wij naar de website van het RIVM en onze website met informatie over Corona & Werk.