18 februari 2020

Commissie aan de slag met onderwijsbevoegdheden

Er gaat een commissie aan de slag met de onderwijsbevoegdheden in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo. De ministers Van Engelshoven en Slob, die de commissie gisteren hebben ingesteld, schrijven in een brief aan de Kamer dat stelselwijzigingen nodig zijn om de kwaliteit van het onderwijs te kunnen blijven waarborgen en te zorgen voor aantrekkelijke carrièremogelijkheden en professionele ontwikkeling voor leraren.

De commissie, onder leiding van onderwijsbestuurder Paul Zevenbergen, bestaat uit verschillende leraren, schoolleiders en lerarenopleiders, en zal allereerst nieuwe bekwaamheidseisen voor het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo opstellen. De commissie zal ook aanbevelingen doen voor de manier waarop lerarenopleidingen aan kunnen sluiten bij nieuwe bevoegdheden.

Waarnemend voorzitter Jan de Vries van CNV Onderwijs: ‘Het is goed dat de mensen van de werkvloer betrokken worden in deze commissie. Het zijn de onderwijsondersteuners, schoolleiders en leraren van nu die meedenken over het onderwijs van straks. Zoals wij al eerder aangaven: organiseer onderwijsvernieuwing in samenspraak mét onderwijspersoneel, in plaats van top down. Op onze Onderwijsdag van 25 maart gaan we daarover ook in gesprek. Te gast is dan de voorzitter van de Onderwijsraad. Vernieuwen en borgen kwaliteit, daar gaat het om.’

De eerste opbrengsten van de commissie worden komende zomer verwacht. Het definitieve advies volgt aan het einde van het jaar.

Lees ook: Organiseer onderwijsvernieuwing in samenspraak mét leraren, in plaats van top down