15 oktober 2019

Column: Boter bij de vis

Foto: Sijmen Hendriks

‘Een cruciale misser’, zo noemden wij de keuze van het kabinet om op Prinsjesdag geen extra geld vrij te maken voor het onderwijs. Terwijl de nood hoog is. De werkdruk en het lerarentekort schaden niet alleen de leraren, onderwijsondersteuners en de schoolleiders, maar ook hun leerlingen. In een enquête gaven jullie aan dat jullie kinderen niet meer het onderwijs krijgen waar ze recht op hebben. Vooral de kernvakken taal, spelling, rekenen en wiskunde lijden onder het lerarentekort.

Deze noodkreet hebben wij met succes kunnen uitdragen in de media. Al eerder hebben wij samen met de andere vakbonden en de sectorraden bij het kabinet en de Kamer gepleit voor een noodpakket van €423 miljoen in 2020. Dit alles heeft zijn uitwerking niet gemist. In het Kamerdebat na Prinsjesdag vroeg een groot deel van de parlementariërs om extra geld voor de aanpak van het lerarentekort. Minister-president Rutte zegde in het debat weliswaar toe dat het kabinet gaat zoeken naar eenmalig extra geld in 2020, maar daarmee neemt hij de problemen in het onderwijs onvoldoende serieus.

Reden waarom wij hem gevraagd hebben voor een gesprek. Morgen, woensdag 16 oktober, zitten wij bij hem aan tafel. Dan zullen wij jullie ervaringen indringend met hem delen, en duidelijk maken dat structurele problemen niet vragen om eenmalige, maar om structurele investeringen. Investeringen in de toekomst van onze kinderen en daarmee van ons land. Daar kan geen enkel kabinet omheen. Daarom verwachten wij boter bij de vis. En mocht die er onverhoopt niet komen, gaan wij samen met jullie opnieuw actievoeren en staken.

Jan de Vries, waarnemend voorzitter van CNV Onderwijs