26 september 2020

Column Jan de Vries: 17 miljoen deskundigen

Foto: Corine van Kuilenburg

Ab Osterhaus, Diederik Gommers, Ernst Kuipers en Maurice de Hond, wie kent ze niet? In de dagelijkse talkshows praten zij ons bij over de ontwikkelingen rondom het coronavirus en geven zij hun mening over de aanpak daarvan. Het is ook het gespreksonderwerp van de dag in onze huiskamers, op het werk en in de klas. Nederland lijkt wel 17 miljoen virusdeskundigen te hebben. Zoveel hoofden, zoveel zinnen. CNV Onderwijs heeft niet de illusie hierin deskundig te zijn. Wat wij wel zien, is dat de vele verschillende visies op de aanpak van het coronavirus tot onduidelijkheid leiden bij onze leden. Daarom brengen wij de vragen en zorgen van jullie regelmatig over naar het kabinet en vragen wij het kabinet om een helder beleid, gebaseerd op het deskundige advies van het RIVM en het OMT.

Ons land heeft ook 17 miljoen onderwijsdeskundigen. Want iedereen heeft tenslotte zelf ook onderwijs genoten. Wij bepleiten dat in het onderwijsdebat de stem van het onderwijspersoneel zelf, de échte deskundigen meer gehoord wordt. Dat doen wij door jullie mening veelvuldig op te halen via enquêtes, meetups en bijeenkomsten van onze ledengroepen. Ook de persoonlijke verhalen van jullie en jullie collega’s in Schooljournaal, op onze website en onze social media helpen daarbij.

De stem van de échte deskundigen, het onderwijspersoneel zelf, moet meer gehoord worden

 

Ik ben ook apetrots op die leraren en soms ook leden van CNV Onderwijs die in de landelijke media hun professionaliteit en passie voor hun vak laten zien. In een wekelijkse column in een dagblad of zelfs primetime op NPO1. Het programma De Vooravond heeft inmiddels een wekelijkse rubriek, waarin drie geschiedenisleraren praten over onderwerpen uit de geschiedenis die onderbelicht blijven. Lucelle, Tim en Marike zijn hierin uitstekende ambassadeurs van het mooie leraarsvak en van het geschiedenisonderwijs. Zij zijn onze Ab Osterhaus, zij het dat zij natuurlijk veel meer sprankelen en hun deskundigheid op geen enkele wijze ter discussie staat.

Dit is de column van Jan de Vries, voorzitter van CNV Onderwijs, in de nieuwste editie van Schooljournaal.