31 oktober 2016

CNV "Verhoging AOW-leeftijd komt veel te snel"

"Het tempo waarin de AOW-leeftijd nu stijgt, dat kan echt niet. Het is tijd voor een pas op de plaats", dat zegt Maurice Limmen, voorzitter van het CNV, in reactie op de mededeling van het kabinet vandaag, 31 oktober, dat de AOW-leeftijd wordt verhoogd naar 67 jaar en drie maanden per 1 januari 2022.
In de wet is vastgelegd dat de AOW-leeftijd vanaf 2022 is gekoppeld aan de levensverwachting. "Dat er een koppeling is tussen de levensverwachting en de AOW-leeftijd, is wat mij betreft een gegeven. Dat hebben we in 2010 als sociale partners en overheid ook met elkaar afgesproken in het pensioenakkoord. Dat we daarmee op een gegeven moment boven de 67 uitkomen, is bekend", aldus Limmen. "Maar het tempo van die verhoging van de AOW-leeftijd ligt inmiddels veel hoger dan eerst met ons is afgesproken, en hoger dan wat wij verantwoord vonden voor mensen om zich er goed op voor te kunnen bereiden. Dat zijn politieke keuzes geweest, waar het CNV zich ook herhaaldelijk tegen heeft uitgesproken. Bovendien zou er veel meer gebeuren om mensen gezond tot aan de verhoogde AOW-leeftijd te kunnen laten doorwerken. Daar is helaas weinig van terecht gekomen."

Limmen: "Ook zie ik dat er structureel een grote groep oudere werklozen langdurig aan de kant staat. Ik vraag me dan af hoe het met deze groep, die niets liever wil dan weer aan de slag te gaan, verder moet als de AOW-leeftijd nog hoger wordt in 2022."

"In plaats van het doorvoeren van deze nieuwe verhoging moet het kabinet daarom eerst focussen op het bestrijden van de langdurige werkloosheid onder ouderen. Zorg er daarom eerst voor dat ouderen weer aan het werk kunnen en dat ook gezond kunnen doen tot aan de AOW-leeftijd. Daarbij past een verhoging naar 67 jaar en drie maanden in 2022 niet", aldus Limmen.

Limmen: "Het CNV pleit er al jaren voor dat mensen zelf de ingangsdatum van hun AOW kunnen kiezen. Met deze flexibele AOW kunnen mensen zelf de verantwoordelijkheid nemen om te kiezen wanneer zij willen stoppen met werken. Als dat eerder is dan de AOW-leeftijd, dan is hun AOW vervolgens ook lager. Daarmee geef je mensen wel de keuze om eerder te stoppen als dat nodig is."