2 juli 2019

CNV stuurt voorstelbrief voor cao VO aan de VO Raad

CNV Onderwijs heeft haar wensen voor een nieuwe cao VO bij de VO-Raad kenbaar gemaakt. Uit een enquête gehouden onder haar achterban is gebleken dat aanpak van werkdruk en verhoging van de salarissen de grootste prioriteit hebben. Andere onderwerpen waar CNV Onderwijs aandacht voor vraagt is o.a. de inzet van mensen met een arbeidsbeperking in het onderwijs en het versterking van de positie van onderwijsondersteuners en schoolleiders. De inhoud van alle voorstellen is te lezen in de voorstellenbrief van 1 juli 2019

De formele onderhandelingen starten op 18 september as.

Lees hier onze brief aan de VO raad.