8 september 2017

CNV Schoolleiders steunt staking op 5 oktober

‘CNV Schoolleiders steunt de PO-staking absoluut’, zegt Rijk van Ommeren van CNV Schoolleiders: ‘De urgentie is hoog; als de politiek nu niet investeert in de salarissen van leraren en in werkdrukverlichting, dan heeft een directeur straks geen leraren meer’. De verwachting is dat de lerarentekorten de komende jaren enorm oplopen tot 10.000 in 2025.

Van Ommeren vindt het belangrijk dat schoolleiders hun leraren aansporen om te staken: ‘Op 5 oktober gaat het om de salarissen van leraren, daar staken we voor in het PO en dat is in ieders belang. Naast de 900 miljoen euro die het POfront vraagt voor hogere salarissen, willen we ook 500 miljoen voor werkdrukverlichting, dat is ook in het belang van schooldirecteuren.  Nergens is het aantal burn-outs zo hoog als in het onderwijs, door meer handen in en om de klas te kunnen aannemen, ontlast je je personeel.’

Schoolleiders die bij CNV aangesloten zijn, kunnen ook meedoen met de staking.