28 mei 2019

CNV Onderwijs zwaar teleurgesteld in Voorjaarsnota kabinet

CNV Onderwijs is zwaar teleurgesteld in de Voorjaarsnota van het kabinet. Er wordt niet geïnvesteerd in het onderwijs. De dagelijkse problemen door werkdruk, passend onderwijs, tekorten en waardering komen niet voor in deze nota. Enige kleine lichtpuntje is de kasschuif voor werkdrukaanpak en eerder structureel beschikbaar geld voor het primair onderwijs. CNV Onderwijs wil z.s.m. een compensatie, zodat het totale structurele bedrag ter beschikking komt aan het team voor extra handen en verlichting van de hoge werkdruk.

‘Het is een gemiste kans van dit kabinet om te komen tot een investeringsagenda. CNV Onderwijs wil heel snel met alle partijen om tafel om te komen tot een korte- en langetermijnplan. Niet alleen moet de huidige werkdruk en onnodige administratieve rompslomp snel tot verlichting leiden, maar gerichte investeringen zijn nodig om personeel te binden en te boeien voor het onderwijs. Hoe je het nou wendt of keert: alle acties hebben niet het gewenste effect gehad. Het onderwijspersoneel merkt elke dag dat goed onderwijs onder druk staat! Wij gaan door met ons actietraject en gaan tegelijkertijd terug naar onze achterban om met hen te spreken over het vervolg’, aldus CNV Onderwijsvoorzitter Loek Schueler.

Klik hier voor de brief aan de Vaste Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.