21 november 2019

CNV Onderwijs: zeer teleurgesteld dat PO-Raad cao-overleg laat mislukken

Foto: Wilbert van Woensel

CNV Onderwijs is zeer teleurgesteld dat het cao-overleg tussen de bonden en de PO-Raad woensdagavond is mislukt. Struikelblok is de weigering van de PO-Raad om een redelijke salarisverhoging voor het onderwijspersoneel in het primair onderwijs af te spreken. De cao is van toepassing op leraren, onderwijsondersteunend personeel en schoolleiders in het primair onderwijs en het speciaal (voortgezet) onderwijs.

Waarnemend voorzitter van CNV Onderwijs Jan de Vries: ‘Juist in deze tijd waarin de problemen in het onderwijs al zo groot zijn, moet de PO-Raad zijn werkgeversverantwoordelijkheid nemen en zorgen voor een eerlijke salarisverhoging zodat het personeel in het primair  onderwijs niet verder op afstand wordt gezet. De starre opstelling van de werkgevers is gezien de grote problemen waarvoor we gezamenlijk staan onbegrijpelijk en een klap in het gezicht van het onderwijspersoneel. Het is volstrekt onacceptabel als de PO-Raad nu schoolbesturen gaat oproepen om eenzijdig eenmalige uitkeringen te doen. Dat levert het onderwijspersoneel namelijk geen enkel recht op, leidt tot willekeur en geen structurele loonsverhoging.’

De bonden trokken de afgelopen tijd samen met de PO-Raad op in de strijd voor beter onderwijs en meer investeringen in het onderwijs. De Vries: ‘We waren bondgenoten. Door de opstelling van de PO-Raad dreigen we helaas nu tegenover elkaar te komen staan. Daar is niemand in het primair onderwijs bij gebaat. CNV Onderwijs zal zich met haar leden beraden op deze situatie en sluit daarbij acties niet uit.’