24 november 2020

CNV Onderwijs wijst Kamer op meer inspraak voor onderwijspersoneel

passend_onderwijs‘Iedere maatregel heeft invloed op de werkdruk van het onderwijspersoneel’, zo schrijft CNV Onderwijs vandaag aan de leden van de Onderwijscommissie van de Tweede Kamer. De brief is geschreven in aanloop naar het debat morgen over de invloed van de coronacrisis op het funderend onderwijs. Ook pleit CNV Onderwijs voor een snellere inzet van ondersteuning en wijst ze de Kamerleden op de zorgen onder onderwijspersoneel.

Het onderwijs bevindt zich in een uitzonderlijke situatie. Dat maakt dat er veel besluiten genomen moeten worden. CNV Onderwijs benadrukt dat het van belang is dat de professionals op de werkvloer daarbij betrokken worden. Iedere maatregel heeft namelijk invloed op de werkdruk van het onderwijspersoneel.

Vorige week is 210 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de inzet van extra personeel ter ondersteuning in het primair en voortgezet onderwijs, alsmede het mbo. De subsidieregeling hiervoor moet nu nog ingericht worden en laat daarmee wel lang op zich wachten. Het is zaak om het geld zo snel mogelijk bij de scholen te krijgen en de beschikbare mensen op de juiste plek te hebben. CNV Onderwijs noemt als voorbeeld de landelijke infrastructuur die met dit doel al voor de zorg is ingericht. Een plek waar vraag en aanbod bij elkaar komen: www.extrahandenvoordezorg.nl Iets soortgelijks zou ook voor het onderwijs kunnen worden opgezet.

Tot slot wijst CNV Onderwijs in de brief op de zorgen die onder het onderwijspersoneel leven. Zorgen over de eigen gezondheid en die van hun naasten. Het gaat daarbij vooral om onderwijspersoneel met mantelzorgtaken, personeelsleden met een kwetsbare gezondheid en oudere werknemers. Iedereen moet veilig en met vertrouwen zijn werk kunnen doen. Naleving van de coronamaatregelen ter preventie van besmettingen kan en moet daarom snel beter. CNV Onderwijs vindt het van groot belang dat schoolbesturen hierin hun verantwoordelijkheid nemen. Zo veel mogelijk fysiek onderwijs geven is voor iedereen van belang, maar het moet wel op een veilige manier gebeuren.

Maak jij je ook zorgen? CNV Onderwijs heeft het meldpunt Veilig werken in het onderwijs geopend. Neem contact met ons op als je vragen of zorgen hebt. Wij staan naast je.