2 september 2020

CNV Onderwijs vraagt om voldoende middelen voor verbeteren ventilatie

Foto: Annemiek Mommers

In een brief aan de vaste Kamercommissie voor Onderwijs roept CNV Onderwijs het kabinet op om in samenwerking met de gemeenten voldoende middelen ter beschikking te stellen voor verbetering van ventilatiesystemen op scholen. Uit een recente peiling onder de leden van CNV Onderwijs blijkt dat meer dan 70 procent van het onderwijspersoneel zich zorgen maakt over het ventilatiesysteem op hun school. Ook geeft meer dan de helft van de respondenten aan behoefte te hebben aan aanvullende richtlijnen voor scholen.

Scholen brengen momenteel hun eigen situatie met betrekking tot ventilatie in kaart en informeren vóór 1 oktober hun personeel en leerlingen daarover. Voor het onderwijspersoneel is het van belang dat er vervolgens ook wat met die inventarisatie gebeurt, zegt CNV Onderwijs.

Wanneer de ventilatie niet voldoet aan de eisen moeten scholen daarvoor een plan opstellen. CNV Onderwijs-voorzitter Jan de Vries: ‘Dat plan moet vervolgens ook snel uitgevoerd worden. Dat vraagt voldoende middelen en daar ontbreekt het veel scholen aan. Onze grote zorg is daarom of alle scholen in staat zullen zijn op korte termijn te investeren in de verbetering van hun ventilatiesysteem’, motiveert De Vries zijn oproep aan het kabinet.

‘Dit vraagt een gecoördineerde aanpak, waarbij sluitende afspraken worden gemaakt tussen rijk, gemeenten en schoolbesturen. Zonder garanties voor deze opvolging zijn alle inventarisaties en plannen zinloos, zijn de grote zorgen van het onderwijspersoneel niet weggenomen en komt de continuïteit van het fysieke onderwijs in gevaar’, aldus de brief van CNV Onderwijs.

Het pleidooi van CNV Onderwijs volgt op een eerdere brief deze week van de gezamenlijke sociale partners met daarin de oproep om werknemers in het onderwijs en andere vitale sectoren voorrang te geven bij het testen. De soms lange tijd tussen afspraak maken voor testen en het ontvangen van de uitslag, leidt tot verzuim onder onderwijspersoneel en minder onderwijs voor leerlingen en studenten. Morgen praat de Kamer over corona.