16 december 2019

CNV Onderwijs: verplicht schoolbesturen tot samenwerken en help ze

 Schoolbesturen moeten verplicht samenwerken in plaats van met elkaar te concurreren in de strijd tegen het lerarentekort. Scholen die in de knel komen zouden daarbij ook een beroep moeten kunnen doen op een mobiel ondersteuningsteam. Dat stelt CNV Onderwijs in reactie op de brief van minister Slob aan de Tweede Kamer over de aanpak van de tekorten in het onderwijs.

‘Het gevaar is dat alles wat nu gebeurt “too little, too late” is, waarschuwt Jan de Vries, waarnemend voorzitter CNV Onderwijs. Uit de brief van de minister blijkt urgentie, dat is positief. Maar het is van groot belang dat er stevig en snel wordt ingezet op oplossingen. Concurrentie tussen schoolbesturen werkt dat tegen, samenwerken zou niet alleen de norm, maar verplicht moeten zijn. Daarnaast moeten scholen die in de knel komen een beroep kunnen doen op een ambulant ondersteuningsteam, waarin ook ervaringsdeskundige schoolleiders, leraren en onderwijsondersteuners zijn opgenomen.

Noodsituatie

Er is sprake van een noodsituatie in het onderwijs, dat bewijzen de nieuwste cijfers over het personeelstekort in het onderwijs. CNV Onderwijs onderstreept de noodzaak van een noodplan. De Vries: ‘Niet alleen voor de scholen in de G5 (de vier grote steden + Almere), maar voor alle scholen die nu of later met dezelfde problemen worden geconfronteerd. Hierbij moet het onderwijspersoneel actief betrokken worden. Als geen ander weten zij wat nodig is om de continuïteit en kwaliteit van het onderwijs aan hun leerlingen te waarborgen.’